Terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointijärjestelmän käyttöönotto 
Ruuhilehto, Kaarin; Knuuttila, Jari
2008. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki. 63 s.
Terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointi 
Knuuttila, Jari; Ruuhilehto, Kaarin; Wallenius, Jarkko
2007. Lääkelaitos, Helsinki. 55 s. + 14 s. liitt.
Vaaratapahtumien raportointi – HaiPro-hankkeessa saavutettuja tuloksia
Knuuttila Jari
Sairaanhoitajapäivät 2008. Tulevaisuus lähellä. Luento-ohjelma ja tiivistelmät. Sairaanhoi-tajaliiton julkaisuja. Monisteita 2008. s. 17
Terveydenhuollon vaaratapahtumien tiedonkeräys- ja raportointisovelluksen vaatimusmäärittely
Mätäsniemi, T., Knuuttila J., Ruuhilehto, K., Wallenius, J.
HaiPro-projektin työraportti. VTT. Tampere
Erehtyvä ihminen ja potilasturvallisuus
Ruuhilehto, Kaarin
Terveydenhoitaja  (2006) No: 8/2006, 6 – 9
How to improve employee participation in incident reporting?
Lanne, Marinka; Ruuhilehto, Kaarin; Knuuttila, Jari
17th Nordic Research Conference on Safety (NoFS 2007). Tampere, 13 – 15 June 2007. Finnish Institute of Occupational Health (2007)
Avainsanat: patient safety; near miss; adverse event; learning
How to model and evaluate the incident reporting process of a company?
Lanne, Marinka; Ruuhilehto, Kaarin
Loss Prevention 2007, 12th International Symposium on Loss Prevention and Safety Promotion in the Process Industries (cd-rom). Edinburgh, Scotland, 22 – 24 May 2007. IChemE (2007)
Avainsanat: Patient safety; incident; reporting; adverse event; health care
Terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointi
Knuuttila Jari, Ahola Nina
Sairaanhoita-japäivät 2007. Voi hyvin, hoida hyvin. Luento-ohjelma ja tiivistelmät. Sairaanhoitajaliiton julkaisuja. Monisteita 2007. s. 55.
Virheilmoitusten käsittely – esimiehen vaativa rooli
Ruuhilehto, Kaarin
Premissi. Terveys- ja sosiaalialan johtamisen erikoisjulkaisu (2008) No: 3, 39 – 42
Virheilmoitusten käsittely – esimiehen vaativa rooli.
Ruuhilehto, Kaarin
Sairaanhoitajapäivät 2008. Tulevaisuus lähellä. Luento-ohjelma ja tiivistelmät. Sairaanhoitajaliiton julkaisuja. Monisteita 2008. s. 19
HaiPro-vaaratapahtumien raportointi: tuloksia ja kokemuksia käsittelystä
Ruuhilehto, Kaarin; Knuuttila, Jari
Projektin työraportti. Helmikuu 2008. VTT. Tampere. 
Vaaratapahtumien raportointi edistää potilasturvallisuutta ja kehittää työtä
Ruuhilehto, Kaarin; Knuuttila, Jari
Pinsetti. Vol. 19 (2007) No: 3, 16 – 18 
Rapportering av riskhändelser inom hälso- och sjukvården
Knuuttila, Jari; Ruuhilehto, Kaarin; Wallenius, Jarkko
Verkkojulkaisu. 2008
Potilasturvallisuuden edistäminen
Tanja Avelin ja Liisa Lepola
Toimintatutkimus vaaratapahtumien raportointijärjestelmän käyttöönotosta Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö, 2008
Kysely HaiPro-ilmoitusten käsittelijöille 
Kaarin Ruuhilehto, Jari Knuuttila
Alustava yhteenveto tuloksista 21.2.2008