Social- och hälsovårdsministeriet: Patientsäkerhet

Handboken om organisationens inlarning av negativa händelser (Sammanfattning)

THL Patientsäkerhet genom kunskap och färdighet

Suomen potilasturvallisuusyhdistys

WHO, Patient Safety

Socialstyrelsen, patientsäkerhet

Socialstyrelsen –
Riskanalys i teorin baserad på avvikelsehantering i praktiken

National Patient Safety Agency, UK

Australian Comission on Safety and Quality in Health Care

Dansk Patients Sikkerheds Database

VA National Center for Patient Safety –
Root Cause Analysis