HaiPro rapportering system kommer att utvecklas kontinuerligt. Målet är att utveckla systemet ytterligare så att det svarar på bästa möjliga sätt till social- och hälsovårdens olika enhets behov vid avvikelse rapportering.I Vasa, i oktober 2008 mötte cirka 140 HaiPro användare för att berätta om sina egna och lära sig från andras erfarenheter. Då infördes en stark önskan om HaiPros grundläggande, gemensamma principernas bevarande. Där framfördes också vissa specialisering specifika riktlinjer för vidare utveckling.

Inspirerad av diskussionen i Vasa grundades HaiPros styrgrupp för utveckling i 2009.

Styrgruppen koordinerar ämne eller temaspecifika arbetsgrupper som består av experter inom ämnet. Till exempel klassificering behöver uppdatering när användargruppen expanderar, och uppdatering är i allmänheten nödvändigt allt emellanåt. Handläggande av händelser och analysmetoder ska också utvecklas. Det finns ett behov för utbildningsmaterial och nätverk för lärande. Och så vidare…

HaiPro rapportering kommer att utvecklas i interaktion med social och hälsovård ministeriets riktlinjer inom patientsäkerhet.