haipro

HaiPro är en tillvägagångsätt och informationsteknologisk lösning för rapportering av negativa händelser och farliga situationer inom patientsäkerhet. HaiPro verktyget används i mer än 200 hälso– och socialvårdenheter i hela landet, det totala antalet användare på mer än 130 000. Enheter varierar i storlek från hälsovårdcentraler till sjukvårdsdistrikter. HaiPro – rapportering system är avsett för intern utveckling inom enheter. Till och med arbetarskyddsrapportering kan anslutas till systemet vid behov. 

Strukturerad och lättanvänt rapportering system tillåter användarna att dra nytta av läror från negativa händelser, och förvaltning får information om lämpligheten av förberedelser och effekterna av åtgärder. 

HaiPros tillvägagångsätt är baserad på ett frivilligt, konfidentiellt och icke-skuldbeläggande rapportering och handläggning av avvikelser.

HaiPro rapportering och verktyget utvecklades vid VTT i samarbete med vårdenheter, med finansiering av Social- och hälsovårdsministeriet, Läkemedelsverket och VTT. Haipro underhålls och vidareutvecklas av Awanic Ab