STM: Potilasturvallisuuden edistäminen
Sisältää mm.:
– Potilasturvallisuusaineisto potilaille ja omaisille
– Potilasturvallisuusaineistoa työyhteisöille
– Turvallinen lääkehoito -opas
– Potilas- ja lääkehoidon turvallisuussanasto

Vaaratapahtumista oppiminen – opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

THL Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Suomen potilasturvallisuusyhdistys

WHO, Patient Safety

Socialstyrelsen, patientsäkerhet

Socialstyrelsen –
Riskanalys i teorin baserad på avvikelsehantering i praktiken

National Patient Safety Agency, UK

Australian Comission on Safety and Quality in Health Care

Dansk Patients Sikkerheds Database

VA National Center for Patient Safety –
Root Cause Analysis