Tarjoamme ja kehitämme tietokantapohjaisia web-sovelluksia yksityisen ja julkisen sektorin tarpeisiin. Päätuotteemme on HaiPro, helppokäyttöinen ja edullinen ratkaisu potilas- ja työturvallisuuteen liittyvien vaaratapahtumien raportointiin.
HaiPro on turvallisuutta vaarantavien tapahtumien raportointimenettely ja tietotekninen työkalu. HaiPro-työkalu on käytössä yli 200:ssa sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä kautta maan, kokonaiskäyttäjämäärän ollessa yli 140 000. Käyttäjäyksiköiden koko vaihtelee terveyskeskuksesta sairaanhoitopiiriin. HaiPro-raportointijärjestelmä on tarkoitettu toiminnan kehittämiseen yksiköiden sisäisessä käytössä.  
Hyvä sovellus on mielestämme: helppokäyttöinen, helposti käyttöön otettava, helposti muokattava, käyttäjien kanssa yhteistyössä kehitetty, kustannustehokas ja luotettava.
Jarkko Wallenius, Awanic Oy

 

HaiPro

HaiPro on helppokäyttöinen ja edullinen ratkaisu potilas- ja työturvallisuuteen liittyvien vaaratapahtumien raportointiin.

Vaaratapahtumien raportointi

HaiPro on potilasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien raportointimenettely ja tietotekninen työkalu. HaiPro-työkalu on käytössä yli 200:ssa sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä kautta maan.


Lue lisää!

WPro

WPro-järjestelmän avulla voidaan ilmoittaa, käsitellä ja tilastoida työturvallisuustapahtumia.

WPro-työturvallisuusjärjestelmä

WPro-järjestelmän avulla voidaan ilmoittaa, käsitellä ja tilastoida työturvallisuustapahtumia.


Lue lisää!

QPro & QPro Feedback

QPro-työkalun avulla organisaatio voi luoda ja julkaista mm. turvallisuuteen liittyviä kyselyitä. QPro on integroitavissa HaiPro-järjestelmän yhteyteen, jolloin voidaan hyödyntää HaiPron käyttäjätunnistusta ja organisaatiotietoja.

Palautteen kerääminen

QPro Feedback on palautejärjestelmä, joka on integroitavissa HaiPro-järjestelmän yhteyteen, jolloin voidaan hyödyntää HaiPron käyttäjätunnistusta ja organisaatiotietoja, sekä käsittelyprosessia. Järjestelmällä voidaan kerätä ja luokitella esimerkiksi asiakas- tai potilaspalautetta.


Lue lisää!

QPro Asiakaspäätejärjestelmä

QPro-asiakaspäätteen avulla palautteita voidaan syöttää QPro-järjestelmään paikanpäällä.

Palautteen kerääminen

QPro-asiakaspäätteen avulla palautteita voidaan syöttää QPro-järjestelmään paikan päällä.


Lue lisää!

RCA-Pro

RCA-Pro on juurisyyanalyysityökalu.

RCA-juurisyyanalyysityökalu

RCA-Pro on työkalu, jonka avulla organisaatio voi luoda juurisyyanalyysejä tapahtumista.


Lue lisää!

PotRa

PotRa on kirjaus- ja raportointialusta potilasasiamiesten käyttöön. Järjestelmään voidaan tallentaa potilailta tulleita yhteydenottoja, luokitella niitä sekä kirjata toimenpiteitä.

Kirjaus ja raportointialusta potilasasiamiesten käyttöön

Helppokäyttöinen, ei ohjelmistoasennuksia, tarvitaan vain internet-yhteys ja web-selain, yhteydenottojen tallennus, käsittely ja luokittelu, reaaliaikaiset raportit, integroitavissa HaiPron käyttäjätietoihin


Lue lisää!

 

LOVe — Lääkehoidon Osaaminen Verkossa

LOVe-verkkokoulutusmateriaali on tarkoitettu lääkehoitoa toteuttaville sosiaali- ja terveydenhuoltoalan henkilöstölle. Materiaalin ovat tuottaneet yhteistyönä Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) ja Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä.

Lääkehoidon Osaaminen Verkossa

Koulutusmateriaali rakentuu STM:n turvallinen lääkehoito-oppaan mukaisesti ja tarjoaa mahdollisuuden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseen. Oppimateriaali on laajasti käytössä Suomessa.


Lue lisää!

SÄVe — Säteilysuojelun verkkokurssi

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on tuottanut säteilysuojelun verkkokurssin (SÄVe). Verkkokurssin sisältö vastaa STUK:n ST 1.7 ohjetta täydennyskoulutuksesta ja tällä kurssilla voidaan suorittaa osia täydennyskoulutusvelvoitteesta eri ammattiryhmillä.

Säteilysuojelun verkkokurssi

Kurssiin sisältyy verkkotesti, jolla oppija voi testata omaa osaamistaan. SÄVe-verkkokurssi on tarkoitettu kaikille säteilyä työssään käyttäville henkilöille.


Lue lisää!


 

Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoa tarjoamistamme tuotteista ja palveluista!

Ota yhteyttä!